Trufforum-Calidad-Trufa-extra
Categoría Extra
  • Forma regular, globosa, i superior a 20g.
  • Textura ferma i exemptes de qualsevol dany superficial.
Trufforum-Calidad-Trufa-primera
Categoria Primera
  • Mida superior a 10 g.
  • Els danys no afectaran l’aparença i qualitat general de la tòfona.
  • Es permetran lleugers defectes de forma, color o abrasió superficial.
Trufforum-Calidad-Trufa-segunda
Categoria Segona
  • Mida superior a 5g. (Sencera o a trossos).
  • Es permetran defectes més severs de forma, color i abrasió superficial, i lleugers defectes causats per podridura o plagues.

totes les tòfones han d’estar intactes, fermes, netes (exemptes de terra i una altra matèria orgànica), lliures de danys causats per congelació, podridura o plagues, i lliures d’aromes estranys. Un petit tall superficial (“canifé”) no serà considerat com a defecte.

totes les tòfones han d’estar intactes, fermes, netes (exemptes de terra i una altra matèria orgànica), lliures de danys causats per congelació, podridura o plagues, i lliures d’aromes estranys. Un petit tall superficial (“canifé”) no serà considerat com a defecte.